Ανακοινώσεις

Σας  ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του Γ΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.  με τίτλο “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του  νέου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έχει πάρει παράταση έως τις 30/01/2021. Οδηγίες για την υποβολή των  αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη. Την αίτηση εγγραφής υποψηφιότητας σας και υπόδειγμα συστατικής επιστολής θα...

Σας  ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του Γ΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.  με τίτλο “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του  νέου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ξεκινάει  από τις  26/10/2020 μέχρι τις 15/01/2021. Οδηγίες για την υποβολή των  αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη. Την αίτηση εγγραφής υποψηφιότητας σας και υπόδειγμα συστατικής...

To Π.Μ.Σ. «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Π.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τ.Κ.Α.Φ.Α. του Π.Σ.Φ. διοργανώνει δημόσια διεπιστημονική συζήτηση με θέμα: «Η φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με COVID-19 από τη ΜΕΘ ……. έως το σπίτι» στις 17 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ.  Σκοπός...

  Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.     Για την εξ αποστάσεων εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί το...