Contact

Director of Postgratuate programme:

Maria Papadreou

Tel.:tel: +302105387475

Email: mpapand@uniwa.gr

Secretariat:

Matthaiou Zoe, Spiriouni Potitsa

Agioy Spyridonos, 12243 Egaleo

Phone: +30210 5385117, +30 210 5387277

Email: zmatthaiou@uniwa.gr, spipot@uniwa.gr