Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας  ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του Γ΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.  με τίτλο “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του  νέου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ξεκινάει  από τις  26/10/2020 μέχρι τις 15/01/2021. Οδηγίες για την υποβολή των  αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη. Την αίτηση εγγραφής υποψηφιότητας σας και υπόδειγμα συστατικής επιστολής θα τα βρείτε και στα χρήσιμα έντυπα.