Ανακοινώσεις

Σας  ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του Π.Μ.Σ.   με τίτλο "Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία" του νέου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ξεκινάει  από τις  30/09/2019 μέχρι τις 15/11/2019. Οδηγίες για την υποβολή των  αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη. Την αίτηση εγγραφής υποψηφιότητας σας και υπόδειγμα συστατικής επιστολής θα...

Η εγγραφή των φοιτητών του Α΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. "Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία" για το Β΄εξάμηνο, θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα  2/9/2019 έως την Παρασκευή 13/9/2019. Η αίτηση εγγραφής  θα αποσταλεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ (masterphys@uniwa.gr). Τα  συνοδευτικά έγγραφα...

Η προκήρυξη για τον Β' κύκλο σπουδών του  Π.Μ.Σ. "Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία" θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο του 2019. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από το Σεπτέμβριο και μετά που θα 'χει αναρτηθεί και η σχετική προκήρυξη....

Τα μαθήματα: Φθ αντιμετώπιση του πόνου Μεθοδολογία της Έρευνας Θεραπευτική Κλινική Άσκηση θα πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη 2, στο κτήριο Ε, αίθουσα ΕΟ3, Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω   Το μάθημα της Βιοστατιστικής θα πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιούπολη 1, στο κτήριο Κ13, αίθουσα Κ13 201, στον Β όροφο,  Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243  Αιγάλεω    ...

Μετά την ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων στις 5/2/2019  και την καταβολή  της  α΄ δόσης  από τους επιτυχόντες φοιτητές και  λόγω του ότι είχαμε και δύο (2) δηλώσεις διαγραφής, του Βερώνη Νικολάου (υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/7-2-2018 αίτηση) και του Πομώνη Νίκου ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/13-2-2018 αίτηση)...

Μετά την καταγραφή των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι  και βάση το άρθρο 5 της ΥΑ 131757/Ζ1/02-08, έγινε καταχώριση ανά φοιτητή των δηλωθέντων εισοδημάτων από όλες τις πηγές εισοδήματος, αφαιρέθηκαν οι φόροι και το συνολικό καθαρό εισόδημα που διαιρέθηκε με την κλίμακα ισοδυναμίας (εφαρμογή του...