Σχετικά με τη δημοσίευση Προκήρυξης του Β’ κύκλου σπουδών.

Σχετικά με τη δημοσίευση Προκήρυξης του Β’ κύκλου σπουδών.

Η προκήρυξη για τον Β’ κύκλο σπουδών του  Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο του 2019. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από το Σεπτέμβριο και μετά που θα ‘χει αναρτηθεί και η σχετική προκήρυξη.