Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας  ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του Π.Μ.Σ.   με τίτλο “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” του νέου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ξεκινάει  από τις  30/09/2019 μέχρι τις 15/11/2019. Οδηγίες για την υποβολή των  αιτήσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη. Την αίτηση εγγραφής υποψηφιότητας σας και υπόδειγμα συστατικής επιστολής θα τα βρείτε και στα χρήσιμα έντυπα.