Έναρξη μαθημάτων Β΄εξαμήνου Α’ κύκλου του Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία”.

Έναρξη μαθημάτων Β΄εξαμήνου Α’ κύκλου του Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία”.

Τη Δευτέρα 07/10/2019 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου του  Π.Μ.Σ. “Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.