Αναβολή μαθήματος Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία

Αναβολή μαθήματος Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία

Tο μάθημα της Χειροθεραπευτικής ΦΘ τη Δευτέρα 20-01-2020 αναβάλλεται. 

Οι φοιτητές που επρόκειτο να παρουσιάσουν τις εργασίες τους παρακαλούνται να αποστείλουν τις παρουσιάσεις τους σε power point στην κ. Ε. Μπίλλη 

evdokiabillis@gmail.com