Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση Ακαδημαϊκών, Διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Δ.Α

Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση Ακαδημαϊκών, Διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Δ.Α

Σας ανακοινώνουμε  ότι, την Παρασκευή 15/11/2019,  δε θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α. και το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό.